كشيشهاى انگليسى؛ در دوران انقلاب اسلامى ايران (خاطرات پال هنت)‏ پال هنت

ISBN:

Published:

194 pages


Description

كشيشهاى انگليسى؛ در دوران انقلاب اسلامى ايران (خاطرات پال هنت)‏  by  پال هنت

كشيشهاى انگليسى؛ در دوران انقلاب اسلامى ايران (خاطرات پال هنت)‏ by پال هنت
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 194 pages | ISBN: | 8.17 Mb

كتاب از اين نظر شايان اهميت است كه با مطالعه آن ميتوان تا حد زيادى با روال كار كشيشهاى انگليسى در ايران آشنا شد و ضمن توجه به ديدگاههاى غرضآلود آنان نسبت به اسلام و مسائل انقلاب اسلامى، اين حقيقت انكارناپذير را هم دريافت كه اصولاً حضرات كشيشهاىMoreكتاب از اين نظر شايان اهميت است كه با مطالعه آن مي‌‏توان تا حد  زيادى با روال كار كشيش‌‏هاى انگليسى در ايران آشنا شد  و ضمن توجه به ديد گاههاى غرض‌‏آلود  آنان نسبت به اسلام و مسائل انقلاب اسلامى، اين حقيقت انكارناپذير را هم د ريافت كه اصولاً حضرات كشيش‌‏هاى انگليسى در ايران نه مرد  خدا بوده‌‏اند  نه به مشيت الهى و قدرت قاهره پروردگار اعتقاد  داشته‌‏اند .Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "كشيشهاى انگليسى؛ در دوران انقلاب اسلامى ايران (خاطرات پال هنت)‏":


blogs4shops.pl

©2008-2015 | DMCA | Contact us